Ceník


Podmínky

Prvotním a základním faktorem, který určuje cenu požadované služby je požadavek klienta na provozovanou činnost a zároveň musí vycházet z efektivního výsledku a jasně koncipované ceny do které bude promlouvat i on sám. Naše náklady jsou tedy jasně viditelné. Z těchto důvodů naše kancelář stanovila jasná kritéria tak, že s veškerým účtováním řady drobností není klient obtěžován.

Je tedy stanovena základní hodinová sazba, ze které se vychází. V této sazbě jsou zahrnuty režijní náklady kanceláře na prováděné služby, tedy použití vozidel, telekomunikační prostředky, parkovné atp. Další náklady na služby klientem objednané se účtují za vynaložené nebo stanovené částky, o kterých je klient nejprve a včas informován. Spadají sem náklady vynaložené na úřadech, dokumentační náklady, přepravné, dopravné atd. Dále je cena určena podle vykonávané činnosti, především podle náročnosti.

Vlastní financování služby klientem však ale i tak rozdělit na dvě základní úrovně. Jedna, již zmíněná, je hodinová sazba a konečné vyúčtování, druhá je paušální platba předem dohodnutou částkou, za kterou je provedena předem dohodnutá služba.

Ceník

 • Práce jednoho detektiva
350 Kč/hod
 • Práce dvoučlenného týmu detektivů
550 Kč/hod
 • Konzultace (pokud nejde o konzultaci zdarma)
500 Kč
 • Speciální práce na PC (ochrana dat)
od 1 500 Kč/hod
 • Vyhledání odposlechů
od 500 Kč/m2
 • Mediální ochrana (bez médií)
od 2 000 Kč/hod
 • Ostatní služby
dohodou


Ostatní služby dohodou
 • Použití vozidla
8 Kč/km
 • Ozbrojený doprovod
700,- Kč/h
 • Pronájem GPS ( dle dohody na počtu dní )
od 300,-Kč/den
 • Pronájem skrytých kamer a techniky (dle dohody na počtu dní)
od 1000,-Kč/den
 • Další ceny a služby je dohoda s klientem na konkrétní odměně dle požadované činnosti.
 • Ceny též projednáváme s klientem smluvně a na vzájemné dohodě obou stran.


Ceny pronájmu GPS a GSM techniky
 • 1 den
700,-
 • 10 - 14 dní
7000,-
 • 15 dní až 25 dní
10000,-
 • 25 dní až 35 dní
15000,-


 • Skrytá montáž a demontáž
1,500,-
 • Montáž a demontáž s přístupem
1.000,-
 • Cena nezahrnuje cestovné
8 kč / km


Monitorování je zvláštní specifická činnost a musíme zde vycházet z několika faktorů, proto tato služba jde jen velmi obtížně provádět v malém počtu nasazených detektivů. Aby naše kancelář mohla tuto činnost provádět s maximálním požadovaným výsledkem je nutno na pohybující se subjekt nasadit větší počet detektivů s mobilními stanovišti.

Ceny zde neuvedené, které zhruba obsahují náplň činnosti detektiva (rodokmeny, účast na soudních jednáních, atp) jsou účtovány v dohodnuté sazbě za práci detektiva.

Po uskutečnění objednané služby, kancelář předloží klientovi vyúčtování nákladů za službu s podrobným rozvedením jednotlivých fází (kroků), sazeb a celkových částek. Po schválení vyúčtování klientem je vystavena faktura a provedena platba na účet kanceláře.

Vzhledem ke specifičnosti služby si kancelář vždy vyhrazuje právo, že s výsledkem služby nemůže klient nijak nakládat a to až do úplného zaplacení služby na účet kanceláře. Zpráva o výsledku služby smí sloužit jen pro informaci klienta.

Při déletrvající službě je pak v dohodnutých termínech prováděna informace se stavem finanční náročnosti a stejně tak i průběžné vyúčtování.