O firmě


Detektivní kancelář Libora Hrušky je standardní kanceláří ve svém oboru.

Pro klienta přinášíme komplexní službu od počáteční konzultace až po následný servis. Úzký kontakt s klientem a kvalitní práce našich detektivů jsou předpokladem pro Vaši maximální spokojenost.

Dle nařízení vlády ČR č. 469/2000 Sb. jsou:

Služby soukromých detektivů

Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním centrálních pultů ochrany.