Pro právnické osoby


KONTROLA

  • Kontrola zaměstnanců v době prac. neschopnosti.
  • Kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců a jejich výkonnost.
  • Kontrola obchodních zástupců (náplň pracovní doby, výkonnost).

OCHRANA PŘED ÚNIKEM INFORMACÍ Z ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ A OCHRANA TĚCHTO SYSTÉMŮ

  • Kontrola počítačových sítí proti průniku nepovolaných osob.  
  • Kontrola výkonu zaměstnanců v době pracovní doby.  
  • Návrhy ochrany vnitřních sítí a bezpečné komunikace uvnitř firmy a na venek.
  • Vlastní provedení sítí a komunikace.

OCHRANA SOUKROMÝCH NEBO PODNIKATELSKÝCH PROSTOR PŘED ÚNIKEM INFORMACÍ


VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK


MEDIÁLNÍ OCHRANA


POŘADATELSKÁ ČINNOST


ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ PRO SOUDNÍ A JINÁ JEDNÁNÍ

  • Zajišťujeme důkazní materiál pro soudní jednání jakéhokoli charakteru.