Detektivní služby

Naším zájmem je zabezpečit důkazy požadované klientem tak, aby v dnešní době, kdy zejména v občansko právních sporech a obchodních sporech, je navrhovatel sám povinen předkládat důkazy upotřebitelné v jednání soudu a ne je ponechávat a navrhovat na činnost soudů, či jiných orgánů s tím spojených. I z vlastní zkušenosti víme, že při činnosti orgánů v trestním řízení jsou situace, kdy důkazy nelze navrhnout, z různých důvodů obecných i specifických a je tedy nutno tyto důkazy, informace vyhledat, zdokumentovat a dále využít.

V těchto souvislostech, řádném zadokumentování informací získaných při provedeném šetření a v současnosti s právním zástupcem klienta v kontextu celého případu důkazy vyhledané včetně výpovědí osob, je zpracována na tzv. zprávu o šetření. Pokud to povaha případu vyžaduje předstoupí se se zprávou o šetření před soud či jiný orgán a důkazy se obhájí svědeckou výpovědí.

Samozřejmě, že důkazy nevyhledáváme pouze k probíhajícím kauzám, ale činnost kanceláře vede či spíše směřuje k odhalení činností vedených v neprospěch klienta a získávané důkazy slouží zároveň pro další rovinu řešení problémů klienta.

Už tato fáze šetření a dokumentace není z naší strany nikterak podceňována, ale je postupováno tak aby v případném budoucím používání důkazů před soudem či jiným subjektem byla použitelnost důkazů maximální.

V rámci kompletnosti servisu pro klienty zajistíme i právního zástupce z řady expertů v projednávaných druzích případů. U trestních případů, kde klient je poškozeným, je možno jej zastupovat jako zmocněnec poškozeného.

Naše kancelář dále nabízí, v celkové šíři požadavků klienta, řešení vaší těžké a těžko zvládnutelné osobní nebo rodinné situace. Chápeme, že pohoda v osobním, rodinném, nebo pracovním životě musí být maximálně chráněna v co největší míře.

Nabízíme, abyste vaše starosti přenechali naší kanceláři.