Speciální služby

1) Ochrana osob, pořadatelská činnost

Detektivní kancelář poskytuje služby týkající se osobní ochrany osob. Jedná se o velmi specifickou a složitou činnost, která vyžaduje velké nároky na službu provádějící osoby, které jsou k tomuto účelu speciálně připraveni. Pří výkonu této služby jsou naši zaměstnanci vystaveni do situací které svým charakterem naplňují nejvyšší osobní rizika. Díky vysoké úrovni připravenosti a vysoké školenosti zaměstnanců, dosahujeme v této oblasti velice dobrých výsledků. V tomto případě se jen nejedná pouze o krátkodobou ochranu osob, jakou jsou krátkodobé návštěvy zahraničních osob nebo osobní ochrana našich VIP klientů, ale rovněž tak se zde jedná o dlouhodobou ochrannou službu. K těmto účelům je k dispozici pro úplnou bezpečnost přepravovaných a chráněných osob i speciální technika.

Detektivní kancelář L.H. spolupracuje i při zabezpečování různých kulturně společenských akcí, kde zabezpečuje pořádek a ochranu. Při těchto akcích je zejména velmi důležitá prevence a vystupování našich zaměstnanců, aby během pořádání zbytečně nedocházelo ke zbytečným konfliktům.

2) Vymáhání pohledávek

Detektivní kancelář L.H. se zabývá vymožením vaší pohledávky. Postupem vymáháním pohledávky se zabývá velmi kvalitní právní servis. Naše kancelář v těchto případech spolupracuje s několika soudními exekutory. Při vymáhání pohledávky vám poradíme se všemi náležitostmi a zajistíme vše potřebné k zahájení samotné exekuce.

Jestliže si nebudete sami jisti vymahatelností vaší pohledávky, vypracujeme pro vás předběžnou analýzu a to jak o fyzické, tak právnické osobě. Tato analýza vám předběžně určí, jestli a do jaké míry (částky) je nařízení exekuce reálné. V případě nemajetnosti právnických a fyzických osob se tak dopředu vyvarujete zbytečným nákladům a úsilí na soudní vymáhání pohledávky

3) Ochrana před únikem informací z elektronických systémů a ochrana těchto systémů

V dnešní době, kdy vysoký stupeň elektronizace a digitalizace již zasáhl všechny oblasti života, je nutno velmi dbát na zneužití dat uchovávaných v elektronických systémech a to jednak před útoky zvenčí, ale také i před úniky dat zevnitř.

Naše kancelář v rámci této služby navrhne základní opatření v zacházení s daty, přístupové a zpracovávací standardy a do vlastního systému včlení ochranné prvky. Díky našim opatřením se zvýší bezpečnost dat ve firmě, ale i při komunikaci s okolím a to vše při využití standardních cest.

Vlastní opatření a poradenská činnost se však nemusí nutně týkat jen firem a podnikatelských subjektů. Umíme účinně chránit i data běžných uživatelů umístěná na počítačích doma. Opatření jsou to jednoduchá, nezatěžující uživatelský komfort a jednoduchost ovládání.

V rámci komplexnosti služby nabízíme i vyhledávání cest průniku do systému nebo jednotlivého PC a vyhledání a odhalení konkrétní osoby narušitele.

4) Ochrana soukromých nebo podnikatelských prostor před únikem informací

Nabízíme aktivní jednorázové či pravidelné kontroly prostor zaměřené na vyhledávání aktivních i pasivních prostředků zjišťování osobních nebo ekonomických informací. Naše služba je komplexního charakteru a zahrnuje i preventivní opatření.

Při vyhledávání prostředků, které je doporučeno jako první krok, je postupováno jak se speciálními zařízeními, ale i vizuálně. Jsou zkontrolovány rozvody EZZ, telefonů a elektřiny a také okolní místnosti a nápadná zařízení. Preventivní opatření pak spočívá ve stanovení bezpečnostních standardů a v instalaci monitorovacích zařízení.

5) Mediální ochrana

Služba spočívá jednak v prosazení zájmů klienta prostřednictvím médií a zároveň v ochraně před škodlivými důsledky medializace nebo negativního P.R. Stejně tak naše kancelář dokáže prezentovat spor klienta s druhou stranou, informovat o průběhu a výsledku případu.

Naše kancelář spolupracuje s mediálními experty ve všech oborech. S nimi zajišťujeme i možné krizové P.R. jako obranu před mediálními útoky a propagandou.

6) Vyhledávání rodokmenů

Tato velmi specializovaná a zároveň oblíbená služba spočívá ve vyhledání rodového stromu podle archivů a dalších historických knih na celém území ČR. Nalezneme vám celé rodokmeny nebo jednotlivé větve rodu.

Výsledkem naší práce je zařazení do historického kontextu naší země. Váš rodokmen dodáme v odpovídajícím grafickém zpracování.